Selvbetjening
 • Tidsbestilling
 • Borgerservice
 • Fejlmeld dit gadelys
 • Giv et tip
 • Sundhed
 • Her graver vi
 • Jobcenter Fredensborg
 • Pladsanvisningen
 • Byggeri
 • Skoler
 • Vand og Natur
 • Fritid og kultur
 • Forside
 • Borger
 • Foreninger
 • Opret en forening

Foreninger

Shadow Sandal Calvin Klein Intense Swim Blue Jeans Power O72y8044 Yf6gb7y
 • Forenings- og fritidslederpris
 • Ansøg om tilskud - Fredensborg Reglerne
 • Børneattester
 • Sikker sejlads
 • Søg puljer
 • Lån af lokaler og anlæg
 • Lokaletilskud og refusion
 • Foreningens regnskab
 • Tilskudsregnskaber
 • Bevæg dig for livet
 • Abonnér på nyhedsbrev
 • Aftenskoler
 • Bygningsvedligeholdelse og inventar
 • Opret en forening
 • Jubilæumsgave

Opret en forening

Hvis I er en gruppe på minimum fem personer, kan I oprette en forening.
Der findes mange forskellige typer af foreninger fx:
• Patientforeninger
• Sociale foreninger
• Grundejerforeninger
• Folkeoplysende foreninger

Fold alle ud
Det er nemt at starte en forening

Det er nemt at starte en forening, og det kræver ingen tilladelse eller godkendelse, da der er foreningsfrihed i Danmark.

Kort fortalt stifter man en forening ved at blive enige om et regelsæt for foreningen – vedtægterne – og vælge en bestyrelse og en foreningsrevisor.

Så er man officielt en forening - mere skal der ikke til. Det er primært foreningens aktiviteter, der afgør, hvilken type forening man er. Der knytter sig forskellig lovgivning og tilskudsmuligheder til de forskellige foreninger.

Sådan gør du og sådan får du tilskud

For at en forening kan opnå tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, skal den være godkendt som en frivillig folkeoplysende forening. 

Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er at fremme demokrati og aktivt medborgerskab.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde bygger på et forpligtende fællesskab og aktivt medlemskab. Det vil sige, at det enkelte medlem skal have mulighed for at deltage i foreningens demokrati og tage medansvar for foreningens fællesskab og aktiviteter. Der skal være en vis form for faste og kontinuerlige aktiviteter.

En frivillig folkeoplysende forening skal være demokratisk funderet, alle skal som udgangspunkt kunne blive medlem af foreningen, og der skal vælges en bestyrelse blandt medlemmerne. Foreningens virke skal derudover formuleres i en række vedtægter.

 

 

Tilskud til folkeoplysende foreninger


Hvis I ønsker at opnå kommunalt tilskud til jeres folkeoplysende aktiviteter, skal I ansøge om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening i Fredensborg Kommune.

Tilskud tildeles efter regelsættet Fredensborg Reglerne.

Ved ansøgning om godkendelse skal I indsende


Ved ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening i Fredensborg Kommune skal nye foreninger indsende:
• Vedtægter
• Referat fra (stiftende) generalforsamling. Det skal fremgå af referatet at vedtægterne er godkendt og at der er valgt en bestyrelse og en revisor.
• Oversigt over bestyrelsesmedlemmer
• Oplysninger om antal kontingentbetalende medlemmer under og over 25 år.
• Oplysninger om foreningens aktiviteter og deres hyppighed
• Kontingentsats
• Erklæring om indhentelse af børneattest.

Ansøgningen sendes til [email protected]

Foreningen inviteres eventuelt til et møde med Center for Læring, Fritid og Sundhed.

Hjælp at hente


Som en hjælp til nye foreninger har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet:
• Step-by-step vejledning til dannelse og godkendelse af en ny frivillig folkeoplysende forening

 

• Forslag til vedtægter for frivillige folkeoplysende foreninger. Forslaget er en vejledning til hvordan en foreningsvedtægt kan se ud.

Shadow Sandal Calvin Klein Intense Swim Blue Jeans Power O72y8044 Yf6gb7y

Læs også

 • Folkeoplysningsloven
 • Vejledning til dannelse af forening
 • Forslag til vedtægter

Kontakt

Center for Kultur, Fritid og Sundhed Egevangen 3 B 2980, Kokkedal 72 56 50 00 [email protected]
Shadow Sandal Calvin Klein Intense Swim Blue Jeans Power O72y8044 Yf6gb7y

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Fredensborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies